“Шымкeнт шoу” тeaтрыны&#1187 к&#1257ркeмдік жeтeкшісі, К&#1199лпaш oбрaзымeн тaныл&#1171aн бeлгілі aктeр Бeрік Т&#1201рсынбeкoв Л&#1241йл&#1241 С&#1201лтaн&#1179ызы ж&#1199ргізeтін “The Эфир” жoбaсыны&#1187 &#1179oнa&#1171ы болды, – деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Актер К&#1199лпаш образы &#1179айдан шы&#1179&#1179анын, &#1241йел образын сомдауды &#1179алай &#1199йренгенін айтып, &#1241&#1187гімесін бастады. 

“Шымкент шоуды&#1187” алдында “Шаншарда” бір жылдай т&#1241жірибе жинап ж&#1199рдім. Сол кезде ж&#1199кті &#1241йелді&#1187 р&#1257лінде бірінші рет ойна&#1171анмын. &#1178олы&#1187ды ербе&#1187дете берсе&#1187 болды, &#1241йел шы&#1171ады деп ойлайтынбыз. Образды шы&#1171ара алмадым, У&#1241ке&#1187дер (У&#1241либек &#1240бдірайымовты айтады – авт.) &#1179атты &#1201рысты. &#1178атты &#1201рыс естідім, с&#1257йтіп, менен р&#1257лді алып &#1179ойды. Енді бастап ж&#1199рген кезім, намысыма тиді. &#1240ртіс боламын деп несіне армандаймын, р&#1257лімнен айырылып &#1179алып жатсам. Бала кезімізден &#1199йді&#1187 тірлігін істеп &#1257стік, тама&#1179 та істейтінбіз, от жа&#1171атынбыз, сиыр сауа беретінбіз. Сол кезде анам &#1179&#1201рбыларымен шай ішіп отыр&#1171анда &#1201ятты&#1187 б&#1241рін жинастырып &#1179ойып, ты&#1187дайтын болдым. С&#1257йтсек, &#1241йелді салу деген &#1179&#1201р дауысты жі&#1187ішке &#1179ылып, майыса беру емес екен. У&#1241ке&#1187 соны т&#1199сіндірді”, – дейді ол. 

Сондай-а&#1179, ол неге &#1241йелді&#1187 образын сомдауды &#1179оятынын сахнада т&#1201рып м&#1241лімдегенін айтады. 

“Мен о&#1171ан образ ретінде деп &#1179ана &#1179араймын, ж&#1201мыс ретінде. &#1178аза&#1179ты&#1187 &#1179анында бар н&#1241рсе &#1171ой, бір адам іске кіріссе, он адам а&#1179ылшы болады. М&#1201рнына с&#1241л иісі бармай жатып, шари&#1171атты талдап кетеді. Ал б&#1201л – актерді&#1187 ж&#1201мысы”, – дейді Берік Т&#1201рсынбеков.

Сондай-а&#1179, актер ж&#1199ргізушіні&#1187 “&#1179азіргі &#1179о&#1171ам сахнада ж&#1199ргендерді сауатсыз дейді, неге?” деген с&#1201ра&#1171ына былай деп жауап берді: 

“Мен жа&#1187алы&#1179тардан б&#1257лек, шетелді&#1187 кітаптарын, шетел &#1241дебиетін к&#1257п о&#1179имын. &#1178аза&#1179ты&#1187 жазушыларын о&#1179имын. Біра&#1179 со&#1187&#1171ыларды айта алмаймын. &#1178азіргі жазушылар &#1257зіні&#1187 &#1257мірі жайлы жазып кететін болды. Мен оны &#1257мірше&#1187 болады деп айта алмаймын. &#1256зіні&#1187 &#1257мірбаяны кімге &#1179ызы&#1179 болады? Ту&#1171ан-туыстарына, танитын адамдарына &#1179ызы&#1179 шы&#1171ар. Ал енді мені&#1187 &#1257мірім кімге &#1179ызы&#1179? Отбасыммен т&#1199скен хабарды&#1187 миллион &#1179аралым жинал&#1171аны &#1179ызы&#1179 емес, к&#1257рсе&#1179ызарлы&#1179 деп айтар едім”, – дейді ол.

Актер с&#1201хбатында сатушыны &#1201р&#1171ан атышулы видеосына то&#1179талды. Сонымен &#1179атар, ол неге Шымкенттен бас&#1179а &#1179ала&#1171а к&#1257шкісі келмейтінін, мемлекеттік &#1179ызметке &#1179атысы бар ж&#1201мыс&#1179а неге бармайтынын, отбасы жайлы &#1241&#1187гімелейді.

Айта кетейік, “The Эфир” ба&#1171дарламасыны&#1187 ма&#1179саты – танымал т&#1201л&#1171аларды жа&#1187а &#1179ырынан к&#1257рсету, олар туралы жа&#1187а м&#1241ліметтерді о&#1179ырман&#1171а &#1201сыну.

YouTube-арнамыз&#1171а жазылуды &#1201мытпа&#1187ыздар.

Л&#1241йл&#1241 С&#1201лтан&#1179ызы Facebook, Instagram ж&#1241не Telegram желісінде.